flexicurityirpoznan.pl - agregator wizytówek firmowych

Niestety, programy kształcenia szkolnego są często zbyt obszerne. Nauczyciele często na omówienie danej partii materiału mają tylko jedną czy dwie lekcje. Jeśli dzieci nie mają dobrej pomocy w domu, to wiele z nich ma poważne problemy z opanowaniem danego zagadnienia. Najprostszym rozwiązaniem są korepetycje. Mieszkańcy Łomianek mogą skorzystać z oferty centrum kształcenia dzieci i młodzieży. Została ona zaprezentowana na geniusz-korepetycje.pl. Ośrodek, poza kursami przygotowawczymi do egzaminów, proponuje też zajęcia dodatkowe.

Działa też tam świetlica. To duże udogodnienie dla rodziców, którzy często są zmuszeni pracować do późnych godzin. Dzieci w tym czasie mogą pozostać pod dobrą opieką nauczycieli i skorzystać z pomocy, np. w odrabianiu lekcji. Po odrobieniu lekcji zaś mogą uczestniczyć w różnych zajęciach tematycznych i zabawach z rówieśnikami.

05-092 Łomianki, ul. Baonu Zośka 8/0

NIP: 1181498026

https://geniusz-korepetycje.pl/

2020-02-09 23:00:00

GENIUSZ Małgorzata Nawrocka | Korepetycje Łomianki

Olimp24 Rafał Klimek

58309 Wałbrzych, ul. Michałowskiego 4

JN Projekt

55120 Pęgów, ul. Słoneczna 8

Paulina Suszko

56210 Ślęza, ul. Oliwkowa 12